Powstanie Podkarpackie Centrum Innowacji, które połączy naukę z biznesem

Autor: Marta Sanocka
2017-08-29

Powstanie Podkarpackie Centrum Innowacji, które połączy naukę z biznesem

Inicjatywę utworzenia Podkarpackiego Centrum Innowacji zawdzięczamy pilotażowemu projektowi, wspieranemu przez Komisję Europejską i Bank Światowy, którym objęte były województwa podkarpackie i świętokrzyskie. Jego celem jest podniesienie efektywności współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. W jego efekcie eksperci Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego zalecili powołanie do życia instytucji, która będzie pośredniczyć w transferze innowacyjnych rozwiązań z uczelni do biznesu.

Przeprowadzone analizy wykazały, że obecnie zaplecze badawcze uczelni jest słabo wykorzystywane dla biznesu, a studenci chętniej podejmują pracę w dużych firmach, niż pracują na własny rachunek, realizując swoje technologiczne pomysły. Nie wykorzystywanie laboratoriów rzeszowskich uczelni do celów komercyjnych jest zatem częściowym marnowaniem potencjału regionu. Wspomóc współpracę pomiędzy uczelniami a biznesem ma właśnie Podkarpackie Centrum Innowacji, które zajmować się będzie waloryzacją projektów B+R, a także pośrednictwem w udostępnianiu aparatury badawczej do celów przemysłowych. Przede wszystkim jednak ma się stać unikalną platformą dla studentów, dzięki której będą mogli realizować swoje projekty, wykonywać prototypy swoich pomysłów, sprawdzać nowe rozwiązania, a być może również powoływać do życia własne start-upy.

O szczegółach planowanej inwestycji rozmawiali wczoraj radni podczas sesji sejmiku wojewódzkiego. Wiemy już, że pieniądze na jej realizację pochodzić będą częściowo z budżetu województwa i prywatnych przedsiębiorców, a częściowo z funduszy unijnych. Aby jednak Podkarpackie Centrum Innowacji mogło zacząć funkcjonować, konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji obejmującej studia wykonalności i biznesplany oraz przeprowadzenie rozmów z biznesmenami, aby jak najlepiej dostosować nową jednostkę do ich potrzeb, tak by transfer technologii opracowanych w uczelnianych laboratoriach do komercyjnego wykorzystania przebiegał jak najsprawniej.

Podkarpackie Centrum Innowacji najprawdopodobniej zacznie funkcjonować na początku 2018 roku. Przez pierwsze 5 lat swojej działalności ma dysponować budżetem w wysokości 85 mln zł. Podobnie jak inkubatory przedsiębiorczości Centrum, przynajmniej na początku swojej działalności nie będzie instytucją nastawioną na zysk. Jego uruchomienie z pewnością zwiększy potencjał województwa podkarpackiego i przyspieszy jego rozwój.