POWER dla osób niepełnosprawnych

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-07-03

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na projekty mające na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenie rekomendacji zmian.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 15 000 000 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 100% jego wartości.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym opracowanie raportu zawierającego zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne, organizacyjne oraz kierunki działań, a także sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Planowany termin naboru wniosków

Wnioski będzie można składać w terminie od 4.08.2015 do 17.08.2015 roku.

 

Sposób i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać:

- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (o tym systemie obsługi pisaliśmy w poprzednim artykule) oraz

- w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Dokumentacja konkursowa kliknij 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego