Ponad 9 mln zł wydano w tym roku na ratowanie podkarpackich zabytków

Autor: Marta Sanocka
2018-12-19

Ponad 9 mln zł wydano w tym roku na ratowanie podkarpackich zabytków

W mijającym roku podkarpacki konserwator zabytków podpisał ponad 350 umów na dotacje na prace remontowo-konserwatorskie. Łącznie na ten cel przeznaczono blisko 9 mln 800 tys. zł.

Dofinansowano prace remontowo-konserwatorskie nie tylko pałaców, świątyni i kamienic, a także ich wystroju i wyposażenia. Spośród wszystkich umów 120 dotyczyło obiektów ruchomych, takich jak rzeźby, obrazy, meble itp. Pozostałe 170 to obiekty architektury. Podkreślić jednak należy, że środki, jakie wykorzystano w mijającym roku na ratowanie zabytków w naszym województwie to łącznie o wiele więcej niż wspomniane 9 mln 800 tys. zł, pieniądze wydane w mijającym roku na tej cel pochodzą także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, funduszy unijnych oraz od samorządu województwa.

W 2018 roku prace remontowo-konserwatorskie były prowadzone m.in. w Zamku w Łańcucie, gdzie trwa największy od kilkudziesięciu lat remont. Dzięki niemu dawny blask odzyska oranżeria, ujeżdżalnia koni oraz dawne łaźnie rzymskie, które będą nową atrakcją zamku. Ponadto odnowiona zostanie elewacja i okna. Dotacja podkarpackiego konserwatora zabytków została przyznana również na rewitalizację oficyny dworskiej w Wiśniowej, która jest częścią zespołu pałacowego Mycielskich w Wiśniowej. Poza tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzono konserwację polichromii i wyposażenia w XV wiecznym kościele w Golcowej. W mijającym roku trwały także liczne prace remontowo-konserwatorskie w kilku obiektach w Przemyślu, m.in. odnowiono elewację archikatedry rzymskokatolickiej oraz osłonięto i udostępniono dla zwiedzających rotundę wczesnoromańską w jej prezbiterium. Prowadzono także prace remontowe elewacji aż 17 kamienic. Spora dotacja podkarpackiego konserwatora zabytków pozwoliła także na kontynuację prac remontowo-konserwatorskie w zamku w Odrzykoniu. Dzięki niej było możliwe zajęcie się murami i koroną muru zamku ściany północno-zachodniej, gankiem straży zamku wysokiego oraz rekonstrukcją obramowań i sklepień glifów okiennych. Prace renowacyjne były prowadzone także w pałacu Czartoryskich w Pełkiniach, gdzie odnowiono elewacje parkowego skrzydła budynku. Dawny blask odzyskał także dwór w Ustrobnej, gdzie zostanie utworzone muzeum rodów szlacheckich związanych z gminą Wojaszówka. W Zagórzu natomiast przeprowadzono konserwację i zabezpieczenie ruin wozowni i murów obronnych w ruinach zespołu klasztornego Karmelitów Bosych. Wszystkich zabytkowych obiektów, w których prowadzone były prace remontowo-konserwatorskie nie sposób wymienić. Miejmy nadzieję, że nadchodzący 2019 rok, będzie jeszcze lepszy pod tym względem.