Pomoc dla kredytobiorców

Autor: Justyna Nowotarska
2015-10-30

9 października 2015 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, a rata jego spłaty znacznie obciąża ich domowe budżety.

 

Ustawa dotyczy tych, którzy posiadają status osoby bezrobotnej lub znajdują się w takiej sytuacji, w której miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60 proc. miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy. Będą oni otrzymywać do 1,5 tys. zł, maksymalnie przez 18 miesięcy.

Pomoc finansowa będzie udzielana kredytobiorcom zadłużonym nie tylko w złotówkach, ale także w walutach obcych i będzie podlegać zwrotowi, który następowałby po dwóch latach od jej udzielenia. Istnieje ponad to możliwość rozłożenia go na 8 lat.

Co więcej, powołany ma zostać Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który podejmowałby decyzje w sprawie udzielania pomocy finansowej kredytobiorcom.

Szczegółowym rozpatrywaniem wniosków oraz podejmowaniem decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań kredytobiorców miałaby się zająć Rada Funduszu Wsparcia, która również miałaby powstać przy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc finansowa wynikająca z ustawy będzie nieoprocentowana i będzie można się ubiegać o nią do końca roku 2018.

 

Źródło: www.biznes.onet.pl