Polskie firmy chcą być uczciwe

2015-09-25

Ponad 370 firm z całej Polski zbadają niezależni audytorzy, którzy sprawdzą, jak przedsiębiorcy wywiązują się ze swoich zobowiązań i czy postępują uczciwie. O opinię zapytają kontrahentów. To wszystko w ramach II etapu Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

Uczciwe postępowanie w biznesie wciąż nie jest w Polsce standardem. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” powstał, by docenić i promować tych przedsiębiorców, dla których uczciwość wobec klientów, konkurencji i pracowników, a także instytucji i społeczności lokalnej jest najwyższym dobrem i miarą sukcesu. Właśnie trwa jego XVIII edycja, w którym audytowi podda się ponad 370 firm z całego kraju, w tym 46 przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego.

 

Rzetelna weryfikacja to podstawa

Każda firma ubiegająca się o certyfikat jakości biznesu jest osobiście sprawdzana przez audytora. Przedsiębiorstwa muszą udokumentować wszystkie informacje podane w ankiecie wypełnianej w I etapie Programu, a audytor może poprosić o udostępnienie informacji dodatkowych. Weryfikacji podlegają m.in. terminowość płacenia zobowiązań, przestrzeganie prawa, stan i warunki zatrudnienia, relacje z pracownikami czy realizacja zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Fair Play to uczciwe i odpowiedzialne prowadzenie biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy. To nie deklaracja, ale praktyczne, świadome działania na rzecz grup interesariuszy, z którymi na co dzień współpracujemy – podkreśla Tadeusz Szkudlarski, prezes zarządu spółki Lotos Terminale, która od wielu lat konsekwentnie poddaje się certyfikacji.

W II etapie Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zostanie przeprowadzone badanie opinii o firmie ubiegającej się o certyfikat wśród jej kontrahentów: dostawców i klientów biznesowych. Celem wywiadu telefonicznego jest poznanie, jaką reputacją cieszy się przedsiębiorstwo i dlaczego. 

Na podstawie wyniku audytu oraz badania opinii kontrahentów Komisja Ogólnopolska Programu przygotuje rekomendacje odnośnie do przyznania certyfikatów i nagród. Ostateczną decyzję podejmie Kapituła Programu, w której co roku biorą udział wybitne osobistości świata biznesu i polityki oraz reprezentanci instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorców.

 

Święto uczciwego biznesu

Laureatów Programu poznamy podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Uroczystość będzie okazją nie tylko do wręczenia tegorocznych certyfikatów, lecz także podsumowań - Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” w tym roku kończy 18 lat.

 

Źródło: informacja Organizatora