Polska gospodarka osiągnęła maksimum mocy

Autor: Marta Sanocka
2017-12-02

Polska gospodarka osiągnęła maksimum mocy

 

Kilka dni temu Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) opublikowało informację o tym, iż w listopadzie bieżącego roku Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł w stosunku do października o 0,9 punktu. W komunikacie zawarto także informację o tym,  że z danych za ostatnie miesiące odczytać można, iż gospodarka osiągnęła maksimum swych mocy. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach przyszłego roku możemy spodziewać się co najwyżej utrzymania obecnego stanu.

Z opublikowanych przez BIEC danych wynika, że spośród 8 składowych wskaźnika WWK, 5 pozostało na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu, a 3 spadły. Dalszy wzrost gospodarki, której główną siłą napędową jest wzrost konsumpcji, zostanie silnie ograniczony ze względu na nasilającą się inflację, która najbardziej odczuwalna jest w przypadku cen żywności.

Przedsiębiorcy nie odnotowali znaczącej zmiany tempa napływu nowych zamówień. Nadal nie widać także wzrostu zainteresowania dobrami inwestycyjnymi. W ostatnim miesiącu zwiększyły się zapasy wyrobów gotowych w magazynach firm. Zjawisko to jednak należy uznać za normalne o tej porze roku. Towary, które można magazynować, celowo gromadzone są z myślą o zakupach przedświątecznych.

Niepewność i rosnące koszty prowadzenia działalności sprawiły, że według danych BIEC w październiku br. przedsiębiorcy zaczęli odczuwać pogorszenie sytuacji finansowej swoich firm. Potwierdzenie tej sytuacji dają także dane dotyczące przychodów i kosztów przedsiębiorstw opublikowane przez GUS. Trzeci kwartał 2017 roku przyniósł wyraźne pogorszenie tej relacji. Wzrost kosztów prowadzenia działalności najbardziej odczuwają małe firmy, których badania GUS nie obejmują, ale potwierdzają to wyniki przeprowadzonych ankiet w tej grupie przedsiębiorców.

Nadal widoczny jest spadek wydajności pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Jego główną przyczyną jest zapaść w inwestycjach, szczególnie w sektorze prywatnym. Bez wprowadzenia nowych technologii, podniesienie wydajności pracowników stało się bardzo trudne. Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej przez przedstawicieli przedsiębiorstw nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. BIEC twierdzi, że firmy są odporne na krótkoterminowe zmiany w napływie nowych zamówień, wielkości produkcji czy sytuacji finansowej.

W komunikacie zwrócono także uwagę na fakt, że od dwóch lat gospodarstwa domowe coraz rzadziej korzystają z kredytów konsumpcyjnych. Ostudzeniu uległy także nastroje na warszawskiej giełdzie.

 

Źródło: PAP