Politechnika Dziecięca – poważna nauka dla najmłodszych

Autor: A.U.
2015-03-04

W roku 2009 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza wspólnie z WSK „PZL-Rzeszów” S.A., podjęła decyzję o utworzeniu projektu o nazwie „Politechnika Dziecięca”. Podstawą tego przedsięwzięcia była troska o przyszłość dzieci, które rozpoczynają edukację oraz wzbudzenie ich zainteresowania nauką.

 

 

Ponieważ na całym świecie, w tym również w Polsce, z powodzeniem realizowane były podobne przedsięwzięcia, Politechnika Rzeszowska, jako pierwsza uczelnia w regionie postanowiła otworzyć sale wykładowe dla małych studentów. Celem projektu było odciągnięcie młodych ludzi od ekranów telewizorów i monitorów komputerów i pokazanie im, że uczyć można się nie tylko w sztywnych ławkach szkół, a nauka może stać się zabawą i dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

 

 

Pierwszy semestr Politechniki Dziecięcej rozpoczął się w październiku 2009, ale potencjalni kandydaci mogli zapoznać się z jego formą już w kwietniu podczas pilotażowego wykładu. Zajęcia, które zostały zaproponowane dzieciom, spotkały się z bardzo dużym zaintersowaniem, zarówno samych uczniów, jak i rodziców. Od początku działalności Politechniki Dziecięcej, liczba kandydatów na każdy semestr znacznie przewyższa ilość wolnych miejsc.

 

Projekt Politechnika Dziecięca przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, czyli dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Wykładowcy prowadzący prelekcje, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne, przygotowują je w taki sposób, aby każde dziecko jak najwięcej zrozumiało i zapamiętało. Priorytetem jest to, aby dzieci podczas zajęć nie nudziły się, ale przez zabawę i przystępną dla nich formę przekazywania informacji zdobywały wiedzę. Niewątpliwie uczestnictwo w zajęciach może przyczynić się do rozwinięcia już istniejących, bądź wzbudzenia zupełnie nowych zainteresowań małych studentów.

 

 

Politechnika Dziecięca rozpoczęła swoją działalność w Rzeszowie, gdzie z wykładów skorzystać mogą uczniowie z całego Podkarpacia. Powołano również filie, które znajdują się w: Mielcu, Ustrzykach Dolnych oraz Dębicy.

 

Zajęcia odbywają się również w różnych szkołach na terenie całego województwa. W jednej sesji bierze udział 150 uczniów ze wszystkich pobliskich placówek wg procentowego podziału ilości uczniów.

 

Tematyka zajęć Politechniki Dziecięcej Wyjazdowej - głównie z zakresu lotnictwa, chemii i fizyki - jest wcześniej ustalana z władzami szkoły, w której odbywają dana sesja. Politechnika Dziecięca Wyjazdowa, to cykl zajęć podzielonych na dwa etapy, skierowany dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszym z nich są wykłady, w których wykorzystywane są wszelkie dostępne pomoce naukowe, dodatkowo zobrazowane pokazami i przeprowadzonymi doświadczenia, tak aby każde dziecko mogło lepiej zrozumieć i zapamiętać ich treść. Następnie odbywają się laboratoria, podczas których wszyscy uczestnicy mają możliwość wykonania doświadczeń samodzielnie. Każde zajęcia kończą się testem ze zdobytej wiedzy, a jego laureaci otrzymują nagrody.

 

 

Od 2 do 8 marca 2015 r. prowadzona jest rekrutacja dzieci na kolejny semestr. Nabór prowadzony jest zarówno na zajęcia w Rzeszowie, jak i w filiach Politechniki Dziecięcej. Zgłoszeń można dokonać poprzez specjalne formularze internetowe.

 

 

Źródło: Politechnika Dziecięca

Fotografie: Politechnika Dziecięca