Podsumowanie 2017 r. na podkarpackim rynku pracy

Autor: Marta Sanocka
2017-12-30

Podsumowanie 2017 r. na podkarpackim rynku pracy

Śmiało możemy powiedzieć, że w mijającym 2017 roku podkarpacki rynek pracy był w dobrej kondycji. Stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,9% i na koniec listopada wynosiła 9,6%. Tak niskiego, jednocyfrowego bezrobocia nie było od czasów transformacji systemowej.

Na koniec listopada w ewidencji bezrobotnych podkarpackich urzędów pracy zarejestrowanych było ponad 89,3 tys. osób, o 18,1 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyną spadku liczby bezrobotnych jest przede wszystkim wzrost liczby miejsc pracy, które zgłaszane są do urzędów pracy oraz spadek liczby osób rejestrujących się w urzędach. Odnotowano także wzrost liczby osób, które zostały wyrejestrowane z ewidencji osób bezrobotnych z powodu nabycia praca do renty lub emerytury.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że w mijającym roku największą popularnością, zarówno wśród bezrobotnych, jak i pracodawców, cieszyły się staże. Z tej formy aktywizacji skorzystało ponad 15 tys. bezrobotnych, 3,6 tys. wzięło natomiast udział w różnego rodzaju szkoleniach. Ponad 5 tys. podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, a 2,6 tys. w ramach robót publicznych. Wśród zaktywizowanych bezrobotnych było także ponad 5 tys. osób, które zdecydowały się skorzystać ze środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz 1,8 tys., które zostały zatrudnione dzięki środkom na doposażenie stanowiska pracy.

W 2017 roku dużym zainteresowaniem cieszyły się także formy aktywizacji adresowane do osób w wieku do 30. roku życia. Najwięcej,  bo aż 1,2 tys. osób skorzystało z bonu na zasiedlenie, 310 osób wykorzystało bon szkoleniowy, 178 bon stażowy i 226 osób bon zatrudnieniowy. Ogółem na aktywizację osób do 30. roku życia wydano 188,5 mln zł (dane z końca listopada).

O dobrej kondycji podkarpackiego rynku pracy świadczy również utrzymujące się od 5 lat spadkowa tendencja liczby niewypłacalnych pracodawców według ich wielkości. W 2017 roku takich podmiotów było 42, z czego tylko jeden zatrudniał ponad 100 pracowników, pozostałe przypadki dotyczyły małych przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, z czego aż 26 to podmioty zatrudniające do 20 pracowników. Wśród firm, które okazały się niewypłacalne, dominowały firmy budowlane.

Źródło: PAP