Podkarpackie uczelnie w Rankingu Perspektywy 2017

2017-06-14

Podkarpackie uczelnie w Rankingu Perspektywy 2017

 

Kilka dni temu opublikowano 18 już Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017. Zestawienie to, co roku jest drogowskazem dla maturzystów, którzy szukają studiów, które dadzą im nie tylko dyplom, ale także wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców.

Ranking ten służy nie tylko przyszłym studentom, ale także samym uczelniom. Dla środowiska akademickiego jest on okazją do przyjrzenia się swojej jakości kształcenia. Widać w nim bowiem nie tylko sukcesy, ale także niedociągnięcia, które w porę dostrzeżone można zniwelować. Perspektywy 2017 po raz kolejny wskazują tych, którzy kształcą na najwyższym poziomie, a ich absolwenci bez trudu odnajdują się na dzisiejszym rynku pracy.

Warto podkreślić, że ranking Perspektywy to tak naprawdę cztery zestawienia, które odzwierciedlają różnorodność misji, które pełnią różne grupy polskich uczelni.

Ranking Uczelni Akademickich – obejmuje wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające w naszym kraju, oprócz uczelni artystycznych, które posiadają uprawnienia do nadawania tytułu doktora.

Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmuje uczelnie, które kształcą na poziomie magisterskim, z których 20 ma uprawnienia doktoranckie, a 7 również habilitacyjne.

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Ranking Kierunków Studiów – obejmuje 68 kierunków studiów. Zestawienie to wskazuje kandydatom, gdzie warto studiować i uzyskanie, którego dyplomu daje największy prestiż.

Warto tu zaznaczyć także, że przy tworzeniu rankingu uczelni akademickich branych jest pod uwagę 7 kryteriów: prestiż, pozycja rynkowa absolwentów, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Pozostałe rankingi obejmują 6 kryteriów: prestiżu, pozycji rynkowej absolwentów, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia.

W Rankingu Uczelni Akademickich obejmującym 90 szkół wyższych Uniwersytet Rzeszowski zajął 50 pozycję, tak jak w ubiegłym roku. Politechnika Rzeszowska uplasowała się na 53 miejscu, o 8 niżej niż w zeszłorocznym zestawieniu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zajęła dopiero 79 lokatę. Znacznie lepiej wypadła jednak w Rankingu Uczelni Niepublicznych, gdzie znalazła się na 11 miejscu na 70 szkół wyższych.

W rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, w którym znalazło się 20 uczelni, 2 miejsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Państwowa Wyższa Szkoła w Krośnie uplasowała się na 8 miejscu, a o jedną lokatę niżej znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Peny ranking dostępny na www.perspektywy.pl