Podkarpackie gminy w czołówce rankingu projektów unijnych

Autor: Marta Sanocka
2016-02-07

Podkarpackie gminy w czołówce rankingu!

Podkarpackie samorządy znalazły się w ścisłej czołówce rankingu wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Najwyższe, bo aż 12 miejsce, zajął Rzeszów, na 28 uplasowała się gmina Trzebownisko, a 47 lokatę osiągnął Głogów Małopolski. Wysokie pozycje samorządów z Podkarpacia robią jeszcze większe wrażenie kiedy uświadomimy sobie, że w rankingu znalazło się prawie 2,5 tys. gmin z całej Polski. Poszczególne samorządy sklasyfikowano również w kategorii gmin miejsko-wiejskich, gdzie Głogów Małopolski znalazł się na 2 miejscu, oraz gmin wiejskich z 2 lokatą gminy Trzebownisko.

Do opracowania rankingu wykorzystano dane dotyczące umów o dofinansowanie projektów, podpisane na dzień 30  czerwca 2015 roku. Informacje obejmują środki z Unii Europejskiej na lata 2007-2013, które były dostępne w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej oraz poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych.

Zaznaczyć tu należy, że dane pochodzące z Krajowego Systemu Informacji dotyczą projektów, realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej, jednak nie były to wyłączne inwestycje prowadzone przez samorządy.

Kto zgarnął najwięcej?

Pod względem wartości projektów zrealizowanych ze środków unijnych niekwestionowanym liderem jest Warszawa, która pozyskała łącznie 35,6 mld zł. W ścisłej czołówce znalazły się również Wrocław – 12,5 mld zł, Gdańsk – 10,6 mld zł i Kraków – 10,4 mld zł. Z zestawienia GUS-u wynika, że łącznie 46 gmin pozyskało dofinansowanie z funduszy unijnych przekraczające 1 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca największą kwotę uzyskała oczywiście Warszawa z 20,5 tys. zł na osobę. Najmniejszą wartość pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 132,70 zł, osiągnęła, jedna z najmniejszych w Polsce, gmina  Jaśliska, która znalazła się na ostatnim miejscu rankingu.

Ranking w całości dostępny jest na stronie: www.samorzad.pap.pl/depesze

Jak widać zarówno firmy, jak i różnego rodzaju instytucje i samorządy z województwa podkarpackiego doskonale radzą sobie z pozyskiwaniem środków unijnych, a następnie z realizacją dofinansowanych projektów. Pozwala to wierzyć, że podobne wyniki uda się osiągnąć z funduszami unijnymi dostępnymi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.