Podkarpacie - dotacje dla gmin na mikroinstalacje OZE

Autor: Anna Brzezińska
2015-04-28

Już 18 maja rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Pomoc może być przyznana w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Beneficjentem działania będzie gmina. Zmienione rozporządzenie przewiduje dodatkowo możliwość przekazania zakupionych w ramach PROW 2007-2013 urządzeń mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii osobom fizycznym.

Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

Termin naboru wniosków: 18 maja 2015 r. - 1 czerwca 2015 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój 432 w godz. 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje na stronie www.prow.podkarpackie.pl

Źródło: www.funduszepodkarpackie.pl