Po dotacje z systemem SOWA

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-02-15

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), jest aplikacją przeznaczoną do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Obecnie, w systemie SOWA o dofinansowanie mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy w ramach poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 PO WER. Ale już niedługo uruchomiona zostanie obsługa pozostałych projektów oraz przekazana zostanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020. Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl

Warto zapoznać się ze stroną, za pośrednictwem której będą odbywały się konkursy przez najbliższe kilka lat. Na stronie będzie można znaleźć listę trwających naborów, przeglądać wymagania i harmonogramy. Aby móc złożyć wniosek, potrzebne będzie założenie konta. Można to zrobić już teraz, podając imię, nazwisko i adres e-mail.

Pierwsze nabory wniosków konkursowych w ramach PO WER planowane są na II kwartał 2015.

Jakiego typu dotacji można spodziewać się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w najbliższym czasie?

- Już w kwietniu ma ruszyć nabór dla szkół wyższych – w ramach Programu Rozwoju Kompetencji będą dostępne dotacje na wzrost jakości kształcenia.

- W maju br. o wsparcie będą mogły ubiegać się akademickie biura karier.

 

Innych terminów jeszcze nie znamy, jednak warto wiedzieć, że w ramach PO WER będzie można pozyskać pieniądze m.in. na:

- Walkę z bezrobociem wśród osób młodych do 29 roku życia, zwłaszcza tych szczególnie na nie narażonych, tzn. niepodejmujących nauki.

- Podniesienie kwalifikacji pracowników, ale także na przyuczanie ich do nowych zawodów.

- Innowacje społeczne – rozwój inicjatyw mających na celu walkę z wykluczeniem i inne działania przyczyniające się do poprawy sytuacji społeczeństwa.

- Wydatki na opiekę zdrowotną – badania okresowe dla pracowników, walka z chorobami zawodowymi.

Program PO WER dedykowany jest właściwie wszystkim – zarówno instytucjom samorządowym,  uniwersytetom, jak i organizacjom pozarządowym oraz firmom. Warto więc zapoznać się z nowym systemem informatycznym SOWA, ponieważ będzie to jedyna droga pozyskania tego typu dotacji.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju