Płatności bezgotówkowe dla przedsiębiorców

Autor: J.Krzysik
2015-02-04

Maksymalne poziomy opłaty interchange na poziomie 0,2 proc. wartości transakcji dla kart debetowych oraz 0,3 proc. dla kart kredytowych oraz innych niż karty debetowe i kredytowe to efekt przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która weszła w życie 29 stycznia 2015 r. Interchange to główny składnik opłaty, jaką punkty handlowo-usługowe przekazują za pośrednictwem agentów rozliczeniowych do banków w związku z akceptacją kart płatniczych.

Nowe rozwiązania mają ograniczyć negatywne skutki zmiany od 1 stycznia br. zasad regulujących świadczenie usługi transgranicznego rozliczania transakcji kartami płatniczymi na terytorium Unii Europejskiej, w związku z decyzją wydaną przez Komisję Europejską w 2014 r. w stosunku do jednej z globalnych organizacji kartowych, działających na terenie Polski. Regulacja zapewni równe warunki konkurencji pomiędzy podmiotami rozliczającymi transakcje kartami płatniczymi, niezależnie od tego czy podmioty te działają transgranicznie, czy też posiadają siedzibę na terenie Polski.

Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku ustalenia w umowie pomiędzy punktem handlowo–usługowym a agentem rozliczeniowym wyższej stawki opłaty interchange niż wskazana w ustawie należy stosować maksymalną stawkę ustawową. Należy pamiętać, że na polskim rynku usług płatniczych działa kilkunastu agentów rozliczeniowych. Warto więc, by przedsiębiorcy, chcący przyjmować płatności kartowe, zapoznali się z ofertą przynajmniej kilku agentów rozliczeniowych. Pozwoli im to wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie, umożliwiające przyjmowanie płatności kartami płatniczymi.

 

Obniżka podstawowego składnika opłaty z tytułu przyjmowania płatności kartami płatniczymi powinna stanowić zachętę do rozpoczęcia akceptacji kart przez punkty handlowo-usługowe, które dotychczas nie oferowały takiej formy płatności klientom. Jednocześnie dla tych punktów, które taką opcję już oferują, spadną koszty obsługi transakcji bezgotówkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów