Płatne staże dla absolwentów

Autor: Jolanta Zygmunt, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-08-12

7 sierpnia 2015 r. w sejmie został złożony projekt nowelizacji ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052), który zakłada płatne staże i składki zdrowotne dla praktykantów.

 

Nowelizacja zakłada, że praktyka absolwencka nie będzie już mogła odbywać się bezpłatnie. Najniższe wynagrodzenie dla praktykanta ma wynosić 20 procent minimalnego wynagrodzenia (obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zl). Natomiast, tak jak do tej pory, maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może przekroczyć dwukrotności minimalnej płacy.

Praktykant zostanie też objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki będą odprowadzane przez podmiot przyjmujący na staż, a podstawę ich wymiaru będzie stanowić kwota wypłacanego wynagrodzenia.

Praktykant będzie też miał prawo do trzech wolnych dni, za które nie będzie tracił świadczenia pieniężnego.

Nowelizacja doprecyzowuje również, jakie elementy powinna zawierać umowa o staż absolwencki, oraz zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia osoby, która będzie pełniła funkcję opiekuna praktykanta. Dodatkowo nakłada obowiązek wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Nowelizacja ma za zadanie wdrożenie do krajowych przepisów zaleceń Rady w sprawie ram jakości dla staży, przyjętych przez Komisję Europejską pod koniec 2013 r. Mają one służyć poprawie sytuacji młodych osób, które po zakończeniu nauki nie mogą znaleźć pracy i korzystają z różnego rodzaju praktyk.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy dostępny jest TUTAJŹródło: praca.interia.pl