Planowane ułatwienia dla podatników akcyzy

Autor: Renata Jedziniak-Perz
2014-11-25

Ułatwienia dla podatników akcyzy: zwolnienie z podatku niektórych zakładów energochłonnych, zniesienie niektórych obowiązków biurokratycznych – projekt nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 30 czerwca 2015 roku.

Resort finansów przygotował projekt zawierający szereg zmian, np. zniesienie odrębnego druku INF (informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym). Ma to odciążyć od czynności administracyjnych podatników i organy podatkowe.

Projekt przewiduje również, że w pierwszym roku działalności ze zwolnienia z akcyzy, będą mogły korzystać zakłady energochłonne, rozpoczynające działalność gospodarczą i wykorzystujące w niej wyroby węglowe lub gazowe; zakłady energochłonne już działające na rynku, które uruchamiają nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub gazowe.

Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy.  

Zamiany dotyczą także obniżenia warunków wysokości obrotu i powierzchni magazynowych, dla podmiotów prowadzących działalność w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego oraz zniesienie obowiązku uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego, w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych. Wnoszą również, o uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych. Prostsze mają też być przepisy dotyczące sposobu stosowania zabezpieczeń akcyzowych. Projekt przewiduje też odstąpienie od wymogu obowiązkowej obecności funkcjonariusza celnego, podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich, zwróconych w wyniku reklamacji, posiadających opłaconą akcyzę.
W projekcie przewidziano także zmiany w przepisach dotyczących kontroli oraz zaproponowano włączenie do ustawy regulacji, które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w obrocie suszem tytoniowym.