Planowane regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej

Autor: Konsultant PIG

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, pomimo licznych nowelizacji, powoduje rozbieżności interpretacyjne, także w kontekście stosowania prawa krajowego i unijnego. 

W założeniu, nowa ustawa ma służyć wzmocnieniu praw przedsiębiorców, uregulowaniu relacji przedsiębiorca – organy władzy publicznej oraz ujednoliceniu terminologii prawa krajowego z prawem unijnym.

Konsultacje publiczne projektu Prawo działalności gospodarczej zaplanowano na drugą połowę listopada br.

Robocza wersja projektu ustawy: http://www.slideshare.net/Piechocinski/projekt-zaoe-projektu-ustawy-prawo-dziaalnoci-gospodarczej

Źródło: Ministerstwo Gospodarki