„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” – niskooprocentowane pożyczki, doradztwo i szkolenia

Autor: Adam Uliasz
2014-11-12

3 listopada 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą odpowiedzialni za obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Pilotażowe działania były prowadzone na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Drugi etap programu obejmuje już całą Polskę.

 

Formy wsparcia:

- udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej - udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy,

- bezpłatne szkolenia i doradztwo związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Dla kogo przeznaczone są niskooprocentowane pożyczki?

W porównaniu do programu pilotażowego, gdzie adresatami programu byli tylko absolwenci szkół i studenci. Obecnie grupa ta została rozszerzona.

 

Pożyczka związana z podjęciem działalności gospodarczej skierowana jest dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

- absolwentów szkół i uczelni wyższych (do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego),

- zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych,

- studentów ostatniego roku studiów wyższych (studia I i II stopnia i jednolite studia magisterskie).

 

Pożyczka związana z utworzeniem nowego stanowiska pracy:

- osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;

- podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą,

- niepublicznych szkół,

- niepublicznych przedszkoli,

- osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zamieszkują lub mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

- żłobków, klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Jakie są zasady udzielania niskooprocentowanych pożyczek?

Kwota pożyczki:

- pożyczka związana z podjęciem działalności gospodarczej - do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce (ok. 74,5 tys. PLN)

- pożyczka związana z utworzeniem nowego stanowiska pracy - do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce (ok. 22 tys. PLN)

 

Oprocentowanie:

- wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP i jest stałe w całym okresie kredytowania

 

Okres spłaty pożyczki:

- do 7 lat

 

Kto realizuje program?

Środkami dysponują pośrednicy mający podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na terenie województwa podkarpackiego pośrednikami są:

- Konsorcjum Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej i Krakowskiego Banku Spółdzielczego (teren województwa podkarpackiego i małopolskiego)

- Konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (teren województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego

 

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł - na okres do 2021 roku.

Nabór wniosków o pożyczkę w ramach II etapu Programu rozpocznie się w dniu 17 listopada 2014 r.