Partnerstwa korzystne dla przedsiębiorców

Autor: Katarzyna Lenik
2015-02-06

Jeszcze w lutym tego roku ma być ogłoszony pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, którego pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 800 mln zł.

 

Pomimo tego, że wnioski będą mogły składać jednostki administracji rządowej, podległe im podmioty, sądy czy jednostki prokuratury, to jednak znajdzie się również miejsce dla przedsiębiorców. Uprawnionymi do składania wniosków będą bowiem także partnerstwa, w skład których, oprócz wymienionych wyżej pomiotów, będą wchodzili m.in. przedsiębiorcy. Warto więc śledzić bieżące informacje i przedsięwzięcia.

 

Terminy

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków to 27 lutego br., a termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na sierpień 2015 r.

 

Na co można będzie uzyskać dofinansowanie?

Konkurs określa przeznaczenie dofinansowania na dwa rodzaje projektów: tworzenie lub rozwój e-usług publicznych oraz tworzenie/rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 

Źródło: www.mir.gov.pl