PARP. Poradnik "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą"

Autor: A.F.
2015-01-22

Na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, opublikowano nowe wydanie e-poradnika dla firm oraz osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” to kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

 

Aby odnieść sukces w biznesie, niezbędnych jest kilka czynników, takich jak: determinacja, ciężka praca oraz wiedza. Ten ostatni, jest równie ważny jak kapitał finansowy. Poradnik PARP, ma na celu ułatwienie dostępu do dokumentacji poszczególnych programów wsparcia oraz obowiązujących aktów i regulacji. Niniejsze wydanie, wprowadza nowe treści dotyczące m.in. zagadnień prawnych. Wynika to, nie tylko z uwagi na zobowiązania w relacjach firma-państwo, ale także z nieustannie zmieniających się przepisów, rzutujących na funkcjonowanie firm.

 

W tekście, znaleźć można również informacje odnośnie działań instytucji, które tworzą system wsparcia dla przedsiębiorców, w tym między innymi: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma nadzieję, że podręcznik stanie się  odpowiedzią na potrzebę społeczeństwa, odnośnie zgromadzenia w jednej publikacji podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwoju polskich przedsiębiorstw.
 

Publikacja jest dostępna pod adresem http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

 

 

Źródło: www.parp.gov.pl