Otwarcie Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Philipa Zimbardo

Autor: Yana Cherniak
2015-12-05

10 grudnia 2015 roku w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ulicy Sucharskiego 2 w Rzeszowie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Philipa Zimbardo.

Centrum to powstaje w ramach Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ.

W ramach uroczystości przewidziano:

  • prezentację dwóch trailerów filmowych o Stanfordzkim Eksperymencie Więziennym Zimbardo;
  • emisję nagrania wypowiedzi profesora Zimbardo;
  • przedstawienie formuły funkcjonowania Centrum jako składowej IBnBN;
  • wystąpienie Pani dr Agnieszki Wilczyńskiej (lidera i koordynatora Zimbardo Team oraz Zimbardo Youth Center w Polsce) nt. działań Zimbardo Team w Polsce i na świecie;
  • wykład dr Katarzyny Stasiuk;
  • po części oficjalnej zaplanowano pokaz filmu na temat Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego przeprowadzonego przez prof. Zimbardo; po pokazie odbędzie się dyskusja.

Głównym celem nowopowstałej jednostki będą:

- badania przyczyn konfliktów i sposobów ich rozwiązywania (owocujące publikacjami, organizacją seminariów, konferencji),

- szkolenia w szkołach podstawowych i średnich poprzez Projekt bohaterskiej wyobraźni,

- współpraca z instytucjami w zakresie rozszerzenia programu Zrozumienie Natury Ludzkiej.

- projekty i granty poświęcone przede wszystkim rozwiązywaniu konfliktów na podstawie interdyscyplinarnych badań.

Organizatorzy zapraszają na uroczystość.

Kierownictwo Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym

Źródło: informacja prasowa