Ogłoszono przetarg na zakup taboru dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

2018-10-17

Ogłoszono przetarg na zakup taboru dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Podkarpacki Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg na dostawę taboru kolejowego, który będzie obsługiwał połączenia w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” w tym m.in. nową linię, która ma połączyć Port Lotniczy w Jasionce z Rzeszowem.

Przetarg podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy zakupu 8 sztuk fabrycznie nowych trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym, które będą wykorzystywane do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie zobowiązany także do przeprowadzenia szkoleń dotyczących obsługi i utrzymania dostarczonego sprzętu, dla wskazanych przez zamawiającego osób oraz do świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych.

W zakresie opcjonalnym zamówienie obejmuje: dostawę pozderzeniowego pakietu naprawczego, dostawę niezbędnych przyrządów i narzędzi, które będą gwarantować należyte wykonywanie obsługi pojazdów praz przeszkolenie wskazanych osób z zakresu obsługi tego wyposażenia. Przedmiot zamówienia opcjonalnego obejmuje także dostawę fabrycznie nowego, kompletnego, stacjonarnego symulatora jazdy wraz z jego instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i pięcioletnim upgrade. Termin dostarczenia 2 szt. pojazdów szynowych wyznaczono na 30.06.2020 roku, dostawa pozostałych 6 szt. ma natomiast nastąpić do 30.09.2020 r. Dostawa w zakresie opcjonalnym ma natomiast zostać zrealizowana do 30.09.2020 roku.

Druga część przetargu dotyczy dostawy 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym zwanych szynobusami lub pojazdami szynowymi, które będą przeznaczone do realizacji połączeń pasażerskich. Oprócz dostawy taboru wykonawca będzie zobowiązany także do przeprowadzenia szkoleń osób wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi i utrzymania dostarczonego sprzętu. Poza tym jego zadaniem będzie także świadczenie usług utrzymaniowo-serwisowo-naprawczych. Przedmiotem zamówienia opcjonalnego tej części przetargu jest natomiast dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego oraz dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należytą obsługę dostarczonych pojazdów. Termin dostawy wszystkich elementów części drugiej przetargu ustalono na 30.06.2020 r.

Przypomnijmy, że Podmiejska Kolej Aglomeracyjna to przedsięwzięcie realizowane przez województwo podkarpackie wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. To jedna z największych inwestycji w regionie, realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych w ramach funduszy na lata 2014-2020. Ma powstać głównie na bazie istniejących połączeń pomiędzy Rzeszowem, Dębicą, Przeworskiem, Kolbuszową i Strzyżowem. Jej celem jest usprawnienie komunikacji w regionie i zmniejszenie korków. Inwestycja ta ma pochłonąć łącznie ponad 580 mln zł.