Ogłoszono przetarg na projekt łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie

Autor: Marta Sanocka
2018-04-17

Ogłoszono przetarg na projekt łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie

Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie, która ma skrócić czas podróży na trasie Krosno – Rzeszów. W wyniku przetargu wyłoniony zostanie podmiot, który wykona dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie”. Wartość zamówienia szacowana jest na 2,1 mln złotych netto. Czas, jaki zwycięzca będzie miał na wykonanie projektu to rok i dwa dni.

Oferty, które spłyną w przetargu, mają zostać otwarte 25 maja. Przy wyborze wykonawcy, największe znaczenie będzie mieć cena, ale stanowić będzie ona tylko 60% kryterium wyboru. Za deklarowaną jakość, można uzyskać 20%, oraz kolejne 20% za dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego.

Projekt, który ma powstać w wyniku tego postępowania, ma obejmować budowę nowej linii kolejowej, która połączy linie 106 i 108 wraz z jej włączeniem do istniejącej infrastruktury. Dokumentacja będzie zawierać zatem także rozwiązania dotyczące torów, sterowania ruchem kolejowym, trakcji elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz drogowej i obiektów inżynieryjnych. Projektowana łącznica będzie miała długość 3,545 km. Jej początek planowany jest na 57,500 linii nr 106, między przystankami osobowymi Szebnie i Wojaszówka, a koniec na km 57,642 linii nr 108, przed przystankiem osobowym Jedlicze Męcinka.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy łącznicy. Pod uwagę brano trzy warianty. Ostatecznie niemal rok po ich zakończeniu PKP PLK wybrały wariant nr 2 o długości o. 3,6 km Szebnie – Jedlicze. Jego realizacja wymaga wykonania tunelu 400-metrowego tunelu pod wzgórzem Winnica, objętym obszarem ochrony Natura 2000. Wartość całej  inwestycji oszacowano na około 100 mln zł brutto. Z uwagi jednak na brak środków finansowych Województwo Podkarpackie i PKP PLK zdecydowały, że w pierwszej kolejności do 2020 roku wykonana zostanie pełna dokumentacja budowlana. Rozpoczęcie budowy planowane jest po 2020 roku w chwili, gdy pojawia się nowe środki pieniężne, które można będzie przeznaczyć na ten cel lub w nowej perspektywie finansowej.

 
źródło: rynek-kolejowy.pl