Odwrócona hipoteka nie zapewni dożywotnich świadczeń

Autor: Konsultant PIG
2014-08-29

Jeśli identyfikujesz odwróconą hipotekę z dożywotnim świadczeniem, to możesz być zaskoczony.

 

W chwili obecnej Sejm prowadzi wzmożone prace na kształtem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W jej założeniu kredyt z odwróconą hipoteką to instrument finansowy skonstruowany specjalnie dla osób będących w podeszłym wieku. Zasada takiego kredytu jest bardzo prosta: jeśli emeryt jest właścicielem nieruchomości, to w zamian za przekazanie tytułu jej własności do banku będzie otrzymywał świadczenie pieniężne.

 

Jak widać, konstrukcja tego instrumentu jest prosta. Niestety, większość osób błędnie identyfikuje taki kredyt z rentą dożywotnią. Ustawa, nad którą pracuje Sejm, takiej opcji zaś nie gwarantuje. Oczywiście, podpisując umowę z bankiem, emeryt oddaje prawo własności do nieruchomości w zamian za świadczenie emerytalne. Może również podjąć decyzję, czy zechce, aby świadczenie miało charakter jednorazowy czy miesięczny. Gdy emeryt zdecyduje się na tę drugą opcję, nie może jednak spodziewać się, że świadczenie będzie wypłacane do jego śmierci. Świadczenie będzie miało ustalony z góry okres obowiązywania. Jeśli emeryt dożyje sędziwego wieku, to może dojść do takiej sytuacji, iż otrzyma wszystkie raty przed swoją śmiercią. Dzieje się tak dlatego, że świadczenie jest wypłacane do maksymalnej kwoty, ustalonej wcześniej w umowie.

 

Ustawa ma również dokładnie określa, co stanie się z nieruchomością po śmierci kredytobiorcy. Według planów jego spadkobiercy będą mieć 12 miesięcy na spłacenie kredytu, gdy wyrazili chęć przejęcia nieruchomości od banku. Jeśli nie zrobią tego w tym okresie, to prawo do nieruchomości zostanie przeniesione na kredytodawcę.

 

Kredyt z odwróconą hipoteką budzi dużo emocji, a ustawa wymaga jeszcze wielu prac. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ustawa dotyczy osób starszych i często schorowanych. Pomysł z odwróconą hipoteką nie jest złym rozwiązaniem. Dla wielu samotnych osób stanowi ostatnią szansą poprawienia sytuacji życiowej. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja osób mających wielu spadkobierców.

 

Temat jest bardzo poważny i wymaga zastanowienia się nad każdym detalem. Prace nad zasadami funkcjonowania odwróconych kredytów hipotecznych trwają i należy życzyć sobie, by zostały zakończone ustawą, która nie będzie dopuszczać żadnych nadużyć. Co jest oczywiście w interesie najbardziej zainteresowanych takim kredytem, czyli emerytów i rencistów.