Od 30 kwietnia będzie można prowadzić działalność gospodarczą bez jej rejestrowania

Autor: Marta Sanocka
2018-04-23

Od 30 kwietnia będzie można prowadzić działalność gospodarczą bez jej rejestrowania

Za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Do  najważniejszych zmian, jakie wprowadzą nowe regulacje prawe, należy półroczne zwolnienie z płacenia składek ZUS dla nowych przedsiębiorców oraz zniesienie obowiązku rejestracji działalności prowadzonej na niewielką skalę.   

Kto może prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarcza?

Wiele osób długo czekało na wprowadzenie możliwości legalnego prowadzenia działalności w niewielkiej skali bez konieczności jej rejestracji. Według przepisów, które już za kilka dni wejdą w życie, taką możliwość będą miały osoby, których miesięczny przychód z działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 1050 zł. W momencie, kiedy jednak próg ten zostanie przekroczony, w ciągu 7 dni należy złożyć odpowiedni wniosek do CEIDG. Nierejestrowaną działalność gospodarczą prowadzić będą mgły tylko samodzielne osoby fizyczne, oznacza to, że zwolnienie to nie przysługuje osobom, które są w spółce cywilnej. Poza tym wykluczono działalności wymagające zezwoleń, koncesji czy licencji. Najważniejszym ograniczeniem jest jednak to, że ze zwolnienia skorzystać będą mogły tylko osoby, które  w ciągu poprzednich 60 miesięcy nie prowadziły działalności. Oznacza to, że regulacja ta dotyczyć będzie tylko nowych przedsiębiorców, oraz osób, które spełniają kryteria, aby skorzystać z okresu przejściowego. Dotyczy on osób, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą, jednak zamknęły ją przed 30 kwietnia 2017 roku.

Składki ZUS, czy trzeba je opłacać?

W związku z tym, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest przedsiębiorcą w dotychczasowym rozumieniu, nie musi opłacać składek ZUS, ani tych na ubezpieczenia społeczne, ani składki zdrowotnej.

Zasady opodatkowania działalności nierejestrowanej

Brak konieczności rejestracji i opłacania składek ZUS nie zwalnia jednak osób, które zdecydują się na prowadzenie działalności nierejestrowanej z ewidencjonowania swoich przychodów i opłacania podatku dochodowego. Ewidencję można prowadzić w dowolny sposób, w formie papierowej lub elektronicznej. Nie trzeba przy tym odprowadzać do Urzędu Skarbowego comiesięcznych zaliczek na PIT. W rocznym rozliczeniu trzeba jednak ująć uzyskany w ten sposób dochód wraz z innymi dochodami osobistymi  i zapłacić od nich stosowny podatek obliczony na zasadach ogólnych.

Przychody i koszty w działalności nierejestrowanej

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób dokładnie obliczany ma być podatek dochodowy. Czy podstawą do jego wyliczenia będą uzyskane przychody, czy też dochód, po odliczeniu kosztów? Kwestia kosztów nie została na razie doprecyzowana. Wiadomo jednak, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, będą zobowiązane do wystawiania swoim klientom odpowiednich rachunków i ewidencjonowania swoich przychodów. Limit uprawniający do skorzystania z przywileju prowadzenia działalności bez rejestracji dotyczy bowiem przychodu.