Od 23 października 2018 r. zwolnienie chorobowe możemy dostać nie tylko od lekarza

Autor: Marta Sanocka
2018-10-31

Od 23 października 2018 r. zwolnienie chorobowe możemy dostać nie tylko od lekarza

Od 23 października 2018 roku zwolnienia chorobowe w imieniu lekarzy mogą wystawiać asystenci medyczni. O tym, czy i na jak długo pacjent otrzyma zwolnienie, decydował będzie jednak nadal wyłącznie lekarz. Asystenci będą mogli wykonywać jedynie techniczne czynności związane z wystawieniem e-zwolnienia.

Asystentem medycznym może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czyli np. pielęgniarka, ratownik medyczny lub sekretarka medyczna. Osoba ta musi jednak posiadać konto zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych. Swój profil na platformie PUE ZUS musi posiadać także lekarz w imieniu, którego e-zwolnienia będą wystawiane. Po spełnieniu tych warunków zgodnie z nowymi przepisami lekarz będzie mógł upoważnić asystenta medycznego do wystawiania w jego imieniu zwolnień lekarskich. Upoważnienie to może być jednak udzielone maksymalnie na 12 miesięcy. Po tym okresie można je będzie odnowić, jednak okres kolejnego upoważnienia również nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy.  

Jak podkreśla resort, o wydaniu zwolnienia nadal decydował będzie wyłącznie lekarz, a zadaniem asystenta będzie jedynie wykonanie czynności technicznych związanych z jego wystawieniem. W przypadku, kiedy w zwolnieniu wystąpi błąd, asystent medyczny będzie także uprawniony do jego poprawienia, jednak nie będzie miał on wglądu w historię naszej choroby, ani w poprzednie zwolnienia, jeśli z nich korzystaliśmy.

Nowe przepisy mają przede wszystkim ułatwić pracę lekarzom. Dzięki przeniesieniu czynności technicznych związanych z wystawianiem zwolnień na asystentów medycznych będą oni mogli spokojnie skupić się przede wszystkim na swojej pracy z pacjentami. Poza tym ZUS liczy na to, że dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania więcej zwolnień będzie wystawianych elektronicznie. Obecnie w skali całego kraju tylko co drugie zwolnienie wystawiane jest w formie elektronicznej. Na Podkarpaciu sytuacja wygląda nieco gorzej. Wciąż zbyt mała liczba lekarzy korzysta z tej formy, ponieważ zaledwie co trzecie zwolnienie to e-zwolnienie. Tymczasem już niedługo papierowe zwolnienie przestaną być akceptowane. Od 1 grudnia 2018 roku jedynie e-zwolnienie, będzie uprawniało do otrzymania zasiłku chorobowego.