Od 2016 roku nie trzeba uzasadnienia do złożenia korekty deklaracji VAT

Autor: AM
2015-10-30

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wnosi kilka zmian. Jedną z nich  jest  brak konieczności umieszczenia uzasadnienia do złożonej korekty deklaracji podatkowej. Zmiany w ustawie w życie na początku roku 2016. Od tego roku do korekty deklaracji podatkowej będzie można dołączyć uzasadnienie, lecz nie będzie to obowiązkiem podatnika.

 

Podatnicy powinni złożyć korektę deklaracji podatkowej, jeśli w deklaracji pierwotnej znalazły się błędy. Mogą to być pomyłki formalne lub rachunkowe. Jeżeli podatnik w miarę możliwości szybko i dobrowolnie zareaguje i dokona korekty deklaracji, nie poniesie kary za przestępstwo skarbowe, jednak tylko wtedy, gdy ze złożeniem korekty dokona wpłaty za zaległość podatkową.

W nowelizacji Ordynacji podatkowej zrezygnowano z obowiązkowego uzasadniania korekty ze względu na trudności w wyegzekwowaniu go od składających korektę podatników. Jego brak  nie spowoduje, że korekta straci moc prawną, jednak organ podatkowy będzie mógł wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, organ rozpocznie postępowanie wyjaśniające, a także wyda decyzję, która określi prawidłową wysokość zobowiązania. Według twórców nowej Ordynacji wszystkie te działania wydłużają i niepotrzebnie utrudniają procedurę składania deklaracji.

Od roku 2016 w świetle nowych przepisów składanie korekty będzie zatem o wiele prostsze.

 

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl