Od 1 stycznia 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny dla wszystkich firm

Autor: Marta Sanocka
2017-12-29

Od 1 stycznia 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny dla wszystkich firm

Wraz z początkiem 2018 roku, obowiązek comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego wszystkich przedsiębiorców, nawet tych najmniejszych, którzy są płatnikami podatku VAT.

Wprowadzenie JPK rozłożone było na 2 lata. W pierwszej kolejności od 1 lipca 2016 roku obowiązkiem tym objęto duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób, osiągające obroty powyżej 50 mln zł. Małe i średnie firmy zobowiązano do wysyłania JPK z dniem 1 stycznia 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku, comiesięczne przekazywanie danych w formie JPK stanie się obligatoryjne także dla mikroprzedsiębiorców.

Oznacza to, że z początkiem nowego roku wszystkie firmy w Polsce będące płatnikami podatku VAT będą elektronicznie przekazywały swoje dane finansowo-księgowe i handlowe do właściwych urzędów skarbowych. Wśród informacji wysyłanych w JPK będzie ewidencja zakupów i sprzedaży, informacje o wpływach i płatnościach, obniżkach cen, rabatach, stanach magazynowych, wyciągi bankowe oraz przebiegi pojazdów firmowych. JPK przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Dzięki jednolitej i elektronicznej formie informacji przekazywanych przez wszystkie firmy, właściwe urzędy będą mogły znacznie szybciej przeanalizować dużo większą ilość danych pod kątem działań mających na celu wyłudzenie VAT-u. Pozwoli to na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. System bardzo szybko wychwyci fikcyjne transakcje przeprowadzane przez tzw. firmy słupy, które powstają, przeprowadzają kilkaset transakcji, których celem jest wyłudzenie VAT i znikają w ciągu 2-3 miesięcy.

Wprowadzenie JPK pozwala na analizę, za pomocą specjalnego systemu komputerowego, 1000 faktur w ciągu zaledwie 3 minut. Pozwala to na szybkie i trafne typowanie przedsiębiorstw do kontroli krzyżowych faktur. Według danych resortu finansów wprowadzenie JPK pozwoliło w 201 roku zmniejszyć ilość kontroli prawie o połowę, w stosunku do roku 2015. Uchroniły one budżet państwa przed wyłudzeniem 1 mld zł. Dla porównania, w 2015 roku udało się uszczelnić system o 0,4 mld.