Obowiązki pracodawcy podczas upałów

2016-06-29

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

 

Kolejna fala upałów przed nami. Niestety tylko nieliczni mogą cieszyć się urlopem i korzystać  z wszelakich atrakcji wodnych, aby choć trochę się ochłodzić. Większość z nas jednak niezależnie od pogody musi normalnie wykonywać swoje obowiązki. Kodeks pracy reguluje jednak kwestie związane z  pracą podczas upałów nakładając na pracodawcę kilka obowiązków:

 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnianym osobom odpowiednich warunków do  wykonywania swoich obowiązków. Przepisy nie określają co prawda dokładnie maksymalnej dopuszczalnej temperatury, przyjmuje się jednak, że przy ciężkiej pracy fizycznej temperatura nie powinna przekraczać 28ºC, a przy pracy biurowej 30ºC. Do chłodzenia pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników można posłużyć się klimatyzatorami i wentylatorami, których stan techniczny należy regularnie kontrolować. Pracodawca ma również obowiązek wyposażenia pomieszczeń w rolety lub żaluzję pozwalające zachować komfort pracy nawet w przypadku ostrych promieni słonecznych. Jeśli pracodawca nie zadba o zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla zatrudnianych osób, wówczas może zostać nałożona na niego kara grzywny.

 

2. Zapewnienie wody

Podczas upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom wody do picia. W przypadku osób pracujących na zewnątrz napoje muszą być zapewnione, gdy temperatura przekracza 25°C, natomiast dla osób pracujących w pomieszczeniach, gdy temperatura przekracza 28°C. Ponadto w przypadku osób, które pracują na dworze i wykonują zadania, przy których można się pobrudzić, powinny one mieć zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, tylko w przypadku jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

 

3. Skrócenie czasu pracy

Badania amerykańskiej firmy Captivate Network wykazały, że podczas upałów aż o 20% spada produktywność pracowników fizycznych, a zdolność koncentracji u pracowników biurowych jest aż o 19% niższa. Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku skrócenia czasu pracy w upały, więc każdy pracodawca może indywidualnie regulować te kwestię, pozwalając na wcześniejsze zakończenie pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy kiedy temperatura jest najwyższa. Pamiętać przy tym należy o tym, że w takiej sytuacji, ani skrócenie czasu pracy, ani wydłużenie przerw, nie powoduje obniżenia wynagrodzenia. Poza tym jeśli w upalny dzień pracownik nie jest w stanie wykonywać swojej pracy ze względy na zły stan psychofizyczny ma prawo opuścić stanowisko bez żadnych konsekwencji finansowych.