Nowy system rejestru REGON

Autor: Konsultant PIG
2014-11-20

W dniu 17 listopada 2014, Główny Urząd Statystyczny udostępnił usługę składania formularzy RG-OP i RG-OF na platformie usług elektronicznych administracji publicznej ePUAP oraz uruchomił nową wyszukiwarkę REGON.

 

Podstawowe zmiany w rejestrze REGON dotyczą nowych wzorów wniosków o wpis, zmianę wpisu i skreślenie z rejestru REGON, tj.: RG-OP i RG-OF oraz zmiany sposobu kodowania i ustalania wykonywanej działalności, w zależności od typu podmiotu.

 

Po wdrożeniu nowego systemu informatycznego rejestru REGON, udostępnianie danych z tego rejestru nie będzie ograniczone zakresem terytorialnym działania urzędu statystycznego.

 

Źródło: www.gofin.pl, www.stat.gov.pl