Niższe składki na ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Autor: Marta Sanocka
2017-08-07

Niższe składki na ZUS od 1 stycznia 2019 r.

 

Projekt ustawy, która ma obniżyć wysokość składek odprowadzanych do ZUS przez małe firmy, rozpocznie swój bieg legislacyjny po wakacjach. Jego zakończenie planowane jest na koniec 2017 roku. Jeśli uda się go doprowadzić do końca jeszcze w tym roku, przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone składki od 1 stycznia 2019 roku.

Celem, jaki rząd chce osiągnąć za pomocą tzw. Ustawy o małej działalności gospodarczej, jest zmniejszenie obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców osiągających niewielkie dochody. Mowa tu o firmach, których przychody nie przekraczają trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia w roku, co daje około 60 tys. rocznie, czyli około 5 tys. zł miesięcznie. Szacuje się, że z obniżonych składek ZUS może skorzystać około 200 tys. firm. Chodzi tu głowie o przedsiębiorców, którzy teraz zakładają firmy i przez 24 miesiące będą korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Obecnie obserwujemy zjawisko polegające na tym, że w momencie, kiedy przedsiębiorca wchodzi na tzw. duży ZUS, nierzadko po krótkim czasie znika z systemu. Często bowiem bywa tak, że zestawienie niewielkich przychodów i wysokich składek sprawia, że działalność staje się nieopłacalna.

Nie ulega wątpliwości, że składki na ZUS na takim samym poziomie dla firm zarabiających setki tysięcy i dla tych zarabiających kilka tysięcy złotych w miesiącu są niesprawiedliwością. Dużo bardziej zasadne zatem wydaje się wprowadzenie składek adekwatnych do osiąganych przychodów. Obecnie zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy rejestrują nową firmę na kogoś z rodziny, aby nadal korzystać z preferencyjnych składek, inni natomiast przechodzą do szarej strefy. Oba te przypadki nie są korzystne dla gospodarki. Nowa ustawa pozwoli przetrwać firmom, których przychody zawsze pozostaną na niskim poziomie. Obecnie po 24 miesiącach prowadzenia działalności muszą one opłacać składki w wysokości około 1200 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu w życie nowej ustawy, ich wysokość spadłaby nawet o połowę. 

To jakie będą koszty wprowadzenia ustawy oraz jak zmienią się z tego tytułu wpływy do budżetu państwa trudno teraz oszacować, ponieważ wymaga to wielu skompilowanych analiz. Tym bardziej że każda modyfikacja projektu, może diametralnie zmienić te wartości.