Notowania giełdowe

TESGAS
TESGAS
1.99(-0.03,-1.51%)