Notowania giełdowe

NOVITA
NOVITA
48.00(0.10,0.21%)