Notowania giełdowe

KOMPUTRON
KOMPUTRON
5.72(0.00,0.00%)