Nadprogramowe dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

Autor: P.M.
2015-03-26

W przyszłym miesiącu rusza dodatkowy nabór wniosków do programu mającego na celu dofinansowanie mikroinstalacji OZE na terenach wiejskich. W ramach unijnego programu PROW 2007-2013, resort rolnictwa uruchomi fundusze, z których będzie można sfinansować inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Beneficjenci mogą liczyć na dotacje sięgające 90% kosztów inwestycji.

 

Do uruchomienia dodatkowego programu dofinansowującego mikroinstalacje OZE na wsi, konieczna była zmiana rozporządzenia MRiRW z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie zmieniające wcześniejsze przepisy, minister rolnictwa podpisał w tym tygodniu.

 

Uruchomienie dodatkowych środków na montaż mikroinstalacji OZE na terenach wiejskich, było możliwe dzięki rezerwom uzyskanym z innych działań. Budżet programu wynosi 22 750 000 euro. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać gminy, które wykorzystają je na montaż mikroinstalacji OZE, na zarządzanych przez nie budynkach, ale  także na domach swoich mieszkańców, którzy zgłoszą chęć udziału w gminnym projekcie.

 

Rozporządzenie MRiRW z 24 marca br., przewiduje dodatkowo możliwość przekazania mikroinstalacji zakupionych w ramach PROW 2007-2013 również osobom fizycznym.

 

Beneficjentami dotacji na mikroinstalacje z PROW mogą być gminy z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013 dla jednej gminy może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy poziomie dofinansowania wynoszącym nawet 90% kosztów kwalifikowanych.

 

Z dotacji udostępnionych w ramach PROW 2007-2013 będzie można montować mikroinstalacje produkujące energię na potrzeby własne.

 

Planowany termin naboru wniosków w ramach tego działania, to druga połowa kwietnia. Wnioski gmin chętnych do skorzystania z dotacji na mikroinstalacje będą przyjmowane przez samorządy województw, które zajmą się ich oceną i przekażą je do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARMiR utworzy listę rankingową.

 

Wydatkowanie środków przewidziano do końca września br.

 

 

źródło: gramwzielone.pl