Na co Polacy wydają 500+?

Autor: Marta Sanocka
2017-08-30

Na co Polacy wydają 500+?

Program 500+ miał wielu przeciwników. Obawiano się, że budżet naszego państwa go nie udźwignie, że nasili zjawiska patologiczne, że rodzice będą wydawać pieniądze na alkohol i używki zamiast na dzieci. Po ponad roku jego działania, z końcem pierwszego okresu rozliczeniowego, do portfeli rodziców korzystających z programu 500+ zajrzało Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wyniki badań mówią jednoznacznie, że dodatkowe pieniądze w domowym budżecie pomogły Polakom przede wszystkim wyjść z długów.

Jak się okazuje ok. 30% polskich rodzin dzięki dodatkowym pieniądzom z programu 500+ zmniejszyło swoje przeterminowane zaległości kredytowe (17% ankietowanych) lub całkowicie je spłaciło (12% ankietowanych). Chodzi głównie o przeterminowane zobowiązania do 2000 zł. Z analiz przeprowadzonych przez BIG InfoMonitor wnika również, że dzięki rządowemu programowi zmniejszyła się liczba osób, które zmuszone byłyby zaciągnąć kredyt w banku lub pożyczkę w parabanku. Poza tym, co 10 Polak zauważył, że pieniądze z 500+ zwiększyły jego zdolność kredytową i umożliwiły zaciągnięcie nieosiągalnego wcześniej kredytu lub pożyczki.

Wbrew obawom przeciwników programu, że pieniądze będą wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, badanie pokazało, że 72% Polaków wydaje je w pierwszej kolejności na potrzeby dzieci, 26% na potrzeby całej rodziny i 2% przede wszystkim na własne potrzeby. Aż 58% osób objętych badaniem zadeklarowało wydatkowanie pieniędzy z programu 500+ na edukację, 58% na odzież i 44% na żywność. Z danych uzyskanych w badaniu wynika także, że rządowy program pozwolił rodzicom zwiększyć wydatki na zabawki oraz na wakacje.

Dzięki programowi 500+ w ciągu 13 miesięcy jego obowiązywania, od kwietnia 2026 do maja 2017, według danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, do polskich rodzin trafiło 27,6 mld zł. Pomocą zostało objętych 3,97 mln dzieci, czyli 57,7% wszystkich osób w naszym kraju, które nie ukończyły 18 roku życia.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu br., przez AR Rynek i pinia, metodą CAVI, na próbie 805 osób otrzymujących pieniądze z programu 500+, na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

 

Źródło: PAP