Możliwości wsparcia projektów finansowanych z EFS - cykl seminariów

Autor: KP
2015-09-03

W miesiącu wrześniu i początkiem października Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza na cykl szkoleń zorganizowanych pod hasłem "Rynek pracy, integracja i edukacja w RPO WP 2014-2020”. Seminaria odbędą się na terenie całego województwa. Podczas seminarium przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminaria odbędą się:

- 21 września 2015 r. w Tarnobrzegu

PWSZ, ul. Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

 

- 22 września 2015 r. w Przemyślu

Narodowe Muzeum Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, 37- 700 Przemyśl

 

- 23 września 2015 r. w Stalowej Woli

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola

 

- 24 września 2015 r. w Jaśle

Podkarpacka Szkoła Wyższa, ul. Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło

 

- 25 września 2015 r. w Krośnie

PWSZ, ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

 

- 28 września 2015 r. w Sanoku,

PWSZ, ul. Mickiewicza 21, 38- 500 Sanok

 

- 30 września 2015 r. w Mielcu,

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

 

- 2 października 2015 r. w Rzeszowie,

UMWP, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

Chętnych do udziału w seminariach prosimy o przesłanie wypełnionego .

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe, w których nie zostaną podane termin i miejsce, nie będą brane pod uwagę!

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium szkoleniowym uczestnik zostanie poinformowany mailem zwrotnym.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Seminaria adresowane są do potencjalnych beneficjentów RPO WP 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowych VII, VIII i IX, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji publicznych z terenu województwa podkarpackiego.

Program seminarium

10.00 – 10.30        Rejestracja uczestników

10.30 – 10.40        Otwarcie seminarium

10.40 – 11.20        Możliwości wsparcia w ramach Osi VII – Regionalny rynek pracy

11.20 – 12.00        Możliwości wsparcia w ramach Osi VIII – Integracja społeczna

12.00 – 12.20        Przerwa kawowa/poczęstunek

12.20 – 13.10        Możliwości wsparcia w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

13.10 – 13.30        Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach RPO WP

13.30 – 13.50        Polityki horyzontalne w perspektywie 2014-2020

13.50 – 14.20        Pytania/dyskusja

Organizator seminarium

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 17/ 850 17 24 lub

Udział w seminarium jest bezpłatny, finansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (docx 88KB)

 

Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl