Ministerstwo zapowiada obniżkę odsetek ustawowych

Autor: R. Jedziniak - Perz
2014-12-06

Jak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odsetki ustawowe spadną do poziomu 8 procent rocznie. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 13 procent.

Obniżka odsetek ustawowych, stała się konieczna po ostatniej obniżce stóp procentowych.  Zgodnie z ustawą antylichwiarską, po tej zmianie, odsetki mogą maksymalnie wynosić 12 procent.

Zaniżenie odsetek do 8 procent rocznie, pozwoli na zachowanie ich charakteru sankcyjnego, skłaniającego dłużników do terminowego regulowania zobowiązań oraz do ograniczania zatorów płatniczych.

Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości stawka odsetek ustawowych, odpowiada poziomowi ogłoszonemu w dniu 10 października 2014 przez Ministerstwo Finansów– i wynosi również 8 procent.