Mieszkańcy Podkarpacia mogą starać się o pieniądze na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła

Autor: Marta Sanocka
2017-08-15

Mieszkańcy Podkarpacia mogą starać się o pieniądze na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła

W ramach programu PRZYJAZNY DOM realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie mieszkańcy Podkarpacia mogą starać się o uzyskanie pieniędzy na realizację instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Celem programu są inwestycje z zakresu ochrony środowiska, które mają wpłynąć na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać do 18 sierpnia 2017 r.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizacji inwestycji, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której ma być zrealizowane zadanie. Na jeden budynek mieszkalny może zostać złożony jeden wniosek o dofinansowanie jednej inwestycji. Montaż instalacji musi zostać zakończony w terminie do 15  listopada 2017 roku. W przypadku ubiegania się o dotacje instalacji w budynku nowopowstającym musi on zostać oddany do użytkowania nie później niż 31 sierpnia 2018 roku.

Warunkiem przyznania pomocy na realizację inwestycji jest zlecenie jej budowy profesjonalnemu wykonawcy, posiadającemu niezbędne uprawnienia w tym zakresie, który udzieli gwarancji na okres minimum 5 lat od daty oddania do użytkowania. Wszystkie elementy instalacji muszą być przy tym fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

Pomoc udzielana jest w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż:

- kolektorów słonecznych, przy czym maksymalne koszty kwalifikowane inwestycji nie mogą przekraczać 10 tys. zł,

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, której maksymalne koszty kwalifikowane  nie przekroczą 30 tys. zł,

- zakup i montaż pompy ciepła, której maksymalne koszty kwalifikowane  nie przekraczają 40 tys. zł.

Pożyczki udzielane będą wnioskodawcą do wysokości ich zdolności kredytowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 10 lat z zachowaniem okresu karencji w spłacie, który nie może przekraczać 6 miesięcy od daty wypłaty pożyczki.

Wnioski należy składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, i w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38 -400 Krosno.

 

Szczegółowe informacje dostępne tutaj: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/przyjazny_dom/k3/regulamin_naboru_k3_3-2017.pdf