Mieszkańcy Krosna mają do wydania 2 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego

Autor: Marta Sanocka
2018-09-07

Mieszkańcy Krosna mają do wydania 2 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego

Kilka dni temu 5 września br., ogłoszone zostały kwoty, które mieszkańcy Krosna mają do wykorzystania w ramach budżetu obywatelskiego. Łącznie do wydania jest 2 mln zł. Połowa tej sumy ma być przeznaczona na projekty okołomiejskie, pozostała część na inicjatywy w obrębie poszczególnych osiedli.

Mieszkańcy mogą składać projekty drogą elektroniczną lub za pomocą papierowych formularzy, które po wypełnieniu należy wrzucić do przygotowanej do tego celu urny umieszczonej w budynku Urzędu Miasta. Wniosek, oprócz danych wnioskodawcy powinien zawierać lokalizację, opis i uzasadnienie realizacji danego projektu. Poza tym należy w nim określić potencjalnych odbiorców i zasady dostępności dla nich. Osoba składająca projekt powinna także określić jego kosztorys i szacunkowy roczny koszt eksploatacji.

Pozostałe warunki, jakie musi spełniać wnioskowany projekt to przede wszystkim zgodność z prawem i wykonalność techniczna. Zgłaszany pomysł musi być także zgodny ze Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna oraz obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022, Programem Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023, Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Ponadto realizacja projektu powinna mieścić się ramach jednego roku budżetowego oraz leżeć w kompetencjach Prezydenta, nie może także stanowić pomocy publicznej.

Jak już wspomniano, na projekty okołomiejskie przeznaczony zostanie 1 mln złotych, natomiast poszczególne dzielnice Krosna będą miały do dyspozycji następujące kwoty;

Śródmieście                 47 000 zł
Białobrzegi                 120 000 zł
Polanka                     111 000 zł
Suchodół                   128 000 zł
Zawodzie                   110 000 zł
Krościenko                  79 000 zł
Turaszówka                 99 000 zł
Traugutta                   104 000 zł
Południe                      55 000 zł
Tysiąclecia                   45 000 zł
Markiewicza                 66 000 zł
Grota-Roweckiego         41 000 zł

Wnioski można składać do 26 września. Projekty zgłoszone w tym czasie zostaną poddane weryfikacji i do 10 października zostanie ogłoszona ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania, które przewidziane jest w okresie od 22 października do 12 listopada. Do 14 listopada podana zostanie lista projektów ostatecznie zatwierdzonych do realizacji.

Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: https://krosno.budzet-obywatelski.org/