Kwalifikacje zawodowe uznawane w krajach UE

Autor: Jolanta Zygmunt
2016-01-31

Kwalifikacje zawodowe uznawane w krajach UE

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card – EPC) to elektroniczna procedura, z której można skorzystać, aby zdobyte kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym kraju Unii Europejskiej. Nie jest to dokument w tradycyjnej formie, lecz certyfikat elektroniczny procedura ta jest łatwiejsza, szybsza i bardziej przejrzysta od tradycyjnych procedur uznawania kwalifikacji. Dzięki niej można śledzić w Internecie status swojego wniosku i ponownie wykorzystać przedłożone już dokumenty przy składaniu nowych wniosków w innych krajach.

EPC nie zastępuje "tradycyjnych" procedur uznawania kwalifikacji zawodowych przewidzianych w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, ale jest korzystną opcją dla profesjonalistów, którzy chcą pracować tymczasowo lub na stałe w innym kraju UE. Aplikacje można składać online w dowolnym języku Unii Europejskiej.

Jednym z celów przyjętej niedawno strategii jednolitego rynku jest umożliwienie Europejczykom podjęcia pracy w dowolnym miejscu w UE.  EPC przeznaczona jest dla osób chcących wykonywać zawód regulowany w docelowym państwie Unii. Legitymacja daje możliwość uznania równoważnych kwalifikacji uzyskanych w innym kraju członkowskim.

 W zeszłym roku Komisja  Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze, aby wprowadzić EPC dla pierwszych pięciu zawodów. Zostały one wybrane na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi.
Pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, farmaceuci, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy i pośrednicy w handlu nieruchomościami mogą od teraz szybciej znaleźć pracę w swoim zawodzie w innych krajach UE.

Europejska legitymacja zawodowa ułatwi swobodny przepływ pracowników poprzez uproszczenie procedury potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uznanych w innym kraju Unii.
Od teraz kraje UE będą również zobowiązane do wzajemnego ostrzegania o osobach pracujących w dziedzinie zdrowia i edukacji nieletnich, którym odebrano lub zawieszono prawo wykonywania zawodu lub którzy korzystali ze sfałszowanych dyplomów przy składaniu wniosku o uznawanie ich kwalifikacji. Mechanizm ostrzegania zapewni także ochronę interesów ludzi, którzy korzystają z profesjonalnych usług.

 

źródłol: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce