Kryptowaluty, czy są bezpieczne?

2017-07-12

Kryptowaluty, czy są bezpieczne?

 

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego przed kilkoma dniami wydały komunikat ostrzegających potencjalnych użytkowników przed kryptowalutami, takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, czy ethereum. W swoim obwieszczeniu NBP i KNF przyznają, że obrót kryptowalutami nie narusza przepisów prawa krajowego, ani unijnego ale wiąże się ze sporym ryzykiem, którego użytkownicy wirtualnych walut powinni być świadomi. Zagrożenia wynikające z posiadania bitcoin, litecoin, czy ethereum, to przede wszystkim:

 

1. Zagrożenie kradzieżą przez cyberatak

Komunikat ostrzega, że kryptowaluty mogą być celem cyberataku bezpośrednio na użytkownika lub instytucje prowadzącą wymianę wirtualnej waluty,  w wyniku którego możemy wszystko stracić. W październiki 2016 roku w niewyjaśnionych okolicznościach działalność zakończył jeden z największych w Polsce serwisów wymiany kryptowaluty. Odzyskanie środków w takiej sytuacji może okazać się niemożliwe. Inaczej jest, kiedy upadnie bank, w którym zdeponowaliśmy nasze środki pieniężne, wówczas możemy liczyć na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zwolennicy kryptowaluty zgadzają się z tym iż trzymanie kryptowalut na giełdach, czy w portfelach online wiąże się z ryzykiem, zwracają jednak także uwagę na to, że system bankowy nie zabezpiecza nas w pełni przed utratą pieniędzy, np. w wyniku kradzieży gotówki.

 

2. Kryptowaluty nie są powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym

Autorzy komunikatu zwracają uwagę użytkowników wirtualnych walut na to, że nie są one uznanym prawem środkiem płatniczym, co oznacza, że podmioty prowadzące obrót towarami czy usługami nie mają obowiązku ich akceptować. Może przynieść nam to nieprzyjemną niespodziankę, kiedy sprzedawca odmówi nam przyjęcia płatności w tej formie. W Polsce nadal stosunkowo mało firm prowadzi sprzedaż swoich towarów lub usług za kryptowaluty. Zwolennicy wirtualnych walu podkreślają jednak, że coraz więcej sprzedawców prowadzących obsługę klientów zagranicznych decyduje się na tego rodzaju płatności ze względu na to, że jest to najszybsza i najtańsza forma. Pamiętać trzeba przy tym jednak,  że kryptowaluty nie są prawnymi środkami płatniczymi, co oznacza, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku ich akceptowania, nawet jeśli w przeszłości przyjęły od nas tego rodzaju zapłatę.

 

3. Niektóre oferowane formy inwestowania w kryptowaluty mogą mieć charakter piramidy finansowej

W związku z rosnącą popularnością kryptowalut powstaje wiele sprytnie zorganizowanych piramid finansowych, które oferują inwestowanie w różne pseudo waluty. Jeśli padniemy ofiara tego rodzaju oszustwa, będziemy mogli próbować odzyskać swoje środki jedynie drogą karną, ponieważ żadna polska instytucja nie ma prawnej możliwości ochrony osób inwestujących w kryptowaluty. Poważnym utrudnieniem na drodze dochodzenia swoich roszczeń może być także fakt, że podmioty prowadzące obrót wirtualnymi walutami działają w różnych krajach, pomiędzy którymi przepisy prawa różnią się w tym zakresie.

 

4. Ryzyko związane z dużą zmianą ceny

Dotychczas ceny walut wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pojedyncze transakcje za ich pomocą mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny. W przypadku najpopularniejszej waluty bitcoina zdarzają się nawet kilkunastoprocentowe zmiany wartości w ciągu doby. W przypadku innych, działających na rynku krócej i mniej popularnych wirtualnych walut, wahania te mogą być jeszcze większe.

 

Cały komunikat znajdziecie tutaj: http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/komunikat-waluty-wirtualne.pdf