Krosno - seminarium pn. Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020

Autor: Karolina Serwińska
2014-11-06

W dniu 4 listopada br., Podkarpacka Izba Gospodarcza zorganizowała dla przedsiębiorców z Podkarpacia seminarium pn. Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020. Było ono jednym z elementów Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości. Tak jak się spodziewano, spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Seminarium miało na celu przedstawienie możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji w ramach nowych programów Unii Europejskiej. Było  to wydarzenie, w trakcie którego przedsiębiorcy  mogli dowiedzieć się, jakie możliwości i wsparcie finansowe dla firm zaplanowano w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym.

W pierwszej części Pani Anita Wesołowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zaprezentowała na jakie środki mogą liczyć przedsiębiorcy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast Pan Bartosz Jadam – Inspektor oddziału programowania perspektywy 2014 - 2020, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zaprezentował możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Oprócz prezentacji poszczególnych rodzajów wsparcia, podczas seminarium istniała możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z ekspertami z zakresu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, a także konsultacji swoich planów pod kątem pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Druga część, do której dołączyła znacząca grupa zagranicznych gości z Węgier, Słowacji i Ukrainy, poświęcona była współpracy międzynarodowej przedsiębiorców, inwestycjom 
i promocji na nowych rynkach oraz atrakcjom inwestycyjnym. Wystąpienia zaproszonych prelegentów cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w szczególności tematyka tworzenia
i funkcjonowania klastrów zaprezentowana na przykładzie  Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego – Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego przez Pana Jakuba Węglarz - Specjalistę ds. Projektów Międzynarodowych, Stowarzyszenie B4. Interesujące tematy zaprezentowali również Pani  Bożena Wolińska – Wiceprezes AVAILO sp. z o.o. – „Wybrane aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej” oraz Pan Piotr Stryczniewicz Kierownik Referatu Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców, Urząd Celny w Krośnie - „Nowe usługi Służby Celnej w ramach ułatwień dla przedsiębiorców”

Poruszone zagadnienia zaowocowały licznymi rozmowami gospodarczymi B2B oraz wymianą kontaktów z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu z Polski,  Słowacji, Ukrainy i Węgier w celu kontynuowania współpracy.

Interesującą atrakcją spotkania był pokaz baristy, który uatrakcyjnił spotkanie nie tylko wizualnie, ale również smakowo i zapachowo. Zainteresowane osoby miały możliwość pozyskać wiedzę na temat profesjonalnych metod parzenia kawy oraz skosztować przyrządzonych na miejscu efektownych rezultatów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi prezentowanymi podczas seminarium.

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 prezentacja MIR

Klaster - korzyści i perspektywy dla rozwoju MŚP - na przykładzie Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego - Klastra Lotnictwa Lekkiego - Stowarzyszenie B4