Kredyt technologiczny 2015 – premia na innowacje dla mikro, małych i średnich firm

Autor: Anna Brzezińska
2015-01-15

Już w pierwszym kwartale 2015 roku wystartuje kolejna odsłona kredytu technologicznego. To rodzaj dofinansowania, dzięki któremu możliwa jest spłata części zaciągniętego w banku, kredytu na wdrożenie innowacyjnych technologii. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich polskich przedsiębiorców czekających na rozpoczęcie konkursów dotacyjnych z nowej perspektywy unijnej.

Jak więc przygotować się, by nie przegapić swojej szansy?

Już wiadomo, że w nowej perspektywie 2014-2020 konkurs nazywać będzie się Kredytem na innowacje technologiczne
i zorganizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i służyć ma wdrożeniu nowych technologii. Szczegółowych warunków naboru jeszcze nie znamy, ale wiele z nich można wywnioskować z poprzednich konkursów, które były ogłoszone w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Największą zaletą programu z pewnością będzie bezzwrotny charakter otrzymanej premii. Dzięki temu, będzie możliwość spłaty znacznej części zaciągniętego przez nas kredytu na innowacje
z otrzymanej w ramach konkursu dotacji. Taka dopłata może wynieść nawet 6 mln złotych. 

Kto może ubiegać się o premię?

Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego muszą spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim, ważne jest posiadanie zdolności kredytowej. Niezbędnym elementem wnioskowania o dotację jest uzyskanie tzw. promesy kredytowej – pisemnego przyrzeczenia udzielenia kredytu – od banku komercyjnego. Tylko wtedy, otrzymaną w przyszłości dotację możemy wykorzystać do spłaty części otrzymanego w ten sposób kapitału. Dofinansowanie może wynieść nawet 70 % wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60 % dla średnich, a sam kredyt – do 75 % wartości inwestycji. Przed ubieganiem się o dotację, dobrze jest sprawdzić Mapę Pomocy Regionalnej, w której znajdziemy informację, na jakie maksymalne dofinansowanie możemy liczyć.

Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do konkursu?

Warto skupić się na rzeczowym i finansowym określeniu ram projektu oraz precyzyjnym zdefiniowaniu nowej technologii i źródła jej pochodzenia. Należy określić, czy są to rozwiązania własne, poparte pracami badawczymi i czekające na opatentowanie, czy też technologia zakupiona od podmiotów trzecich. Już na etapie aplikowania
o dofinansowanie, konieczne jest potwierdzenie gotowości do realizacji planowanej inwestycji. Jeśli więc, nasz projekt zakłada wprowadzenie własnej technologii, warto
z wyprzedzeniem wszcząć procedurę ochronną np. w formie zgłoszenia patentowego lub zastrzeżenia wzoru użytkowego dla wdrażanych innowacji, ponieważ rozpatrzenie tych wniosków może zająć nam nawet kilka miesięcy.

Kredyt technologiczny będzie najprawdopodobniej pierwszą okazją dla polskich przedsiębiorców, by skorzystać z unijnych pieniędzy w nowej perspektywie. W poprzednich edycjach, konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W nowym konkursie będą mogli wziąć udział również beneficjenci
z poprzednich edycji, dlatego warto już teraz rozpocząć przygotowania. Rzetelnie i z wyprzedzeniem sporządzone dokumenty aplikacyjne, mogą stać się kluczem do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności własnej firmy.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.org.pl; www.infor.pl