Kraje bałtyckie – możliwości współpracy

Autor: Alina Stadnik
2015-05-14

W dniach 10-11 czerwca 2015 roku w Rzeszowie, organizowane są ciekawe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu  "Support for Civil Society and Equality in Baltic", w którym uczestniczą organizacje pozarządowe z Rosji, Norwegii, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii i Polski.

Projekt skierowany jest do kadry, liderów, pracowników merytorycznych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych. Tematyka projektu porusza wspólne  zagadnienia społeczno-ekonomiczne w kontekście organizacji pozarządowych
w krajach nadbałtyckich, m.in. współpracę krajów nordyckich z lokalną administracją, zrównoważony rozwój, kapitał intelektualny, proces integracji w Europie, zapobieganie dyskryminacji, współpracę w projektach międzynarodowych wraz ze wskazaniem dostępnych środków.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów informacyjnych oraz certyfikaty. Spotkanie będzie też okazją do nawiązania współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, zainteresowanymi działaniami międzynarodowymi.

Dwudniowe warsztaty organizuje Stowarzyszenie VESUVIO z Rzeszowa, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy Stowarzyszenia VESUVIO:  lub pod numerem tel. 17 856 12 09 do dnia
3 czerwca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.