Konkurs RegioStars 2015 - poszukiwane najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty

Autor: Anna Brzezińska
2014-12-26

Do 28 lutego 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu RegioStars, organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, nagradzane będą najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.

Niezależne jury wybierze najlepsze projekty, a ich kierownicy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. ROZWÓJ INTELIGENTNY – uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej.

2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa.

3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. CITYSTAR – przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników, dokument zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród można znaleźć w witrynie internetowej konkursu RegioStars.

Zgłoszenia można nadsyłać w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 r. Wybrani finaliści zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca maja 2015 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 14 października 2015 r. w Brukseli, podczas DNI OTWARTYCH.

Wszelkie pytania należy przesyłać na adres .

Źródło: http://ec.europa.eu