Konkurs INNOLOT - spotkanie informacyjne

Autor: EChilik
2015-05-19

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem 1/1.2/2015 „INNOLOT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. w Warsaw Marriott  Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r. W temacie wiadomości trzeba wpisać „spotkanie informacyjne innolot”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc można zgłaszać nie więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Kod umożliwiający śledzenie spotkania dostępny będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.