Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego na Politechnice Rzeszowskiej

Autor: informacja prasowa
2017-12-07

Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego

na Politechnice Rzeszowskiej

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej zorganizuje w dniach 7-8 grudnia 2017 r. Konferencję Bezpieczeństwa Lotniczego, poświęconą tzw. „małemu” lotnictwu (General Aviation). Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli sektora lotniczego, jak i wszystkie zainteresowane osoby.

- Podczas konferencji zostaną przedstawione referaty oraz prezentacje dotyczące bezpieczeństwa lotniczego w lotnictwie niekomunikacyjnym (GA) wraz z analizą i oceną lat 2016-2017 r. Poruszone zostaną aspekty bezpieczeństwa lotniczego, które dotychczas nie były analizowane, m.in. trening kondycyjny pilotów i jego wpływ na bezpieczeństwo lotnicze oraz -co może się wydawać sprawą dziwną, marginalną - prawo zamówień publicznych i jego wpływ na bezpieczeństwo  – informuje dyrektor OKL-u Mieczysław Górak.

- Politechnika Rzeszowska w tym roku po raz pierwszy będzie gospodarzem Konferencji Bezpieczeństwa Lotniczego, co dla nas, jako uczelni technicznej od 40 lat kształcącej pilotów lotnictwa cywilnego, jest szczególnie ważne - podkreśla rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Tadeusz Markowski. - Upowszechnianie wysokich standardów bezpieczeństwa w kształceniu pilotów i mechaników lotniczych stanowi dla nas priorytet - dodaje.

W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji lotniczych w Polsce.

 

Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w auli V-1 w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 12 w Rzeszowie.

Podczas konferencji zostanie także podpisana zmodyfikowana i odnowiona wersja deklaracji „Just Culture”. Podpiszą ją rektor Politechniki Rzeszowskiej i prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nasza uczelnia dołączyła do sygnatariuszy idei „Just Culture” w 2015 r. Podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęconej zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA), która odbyła się w dniach 26-27 października 2017 r., prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson ogłosił podpisanie odnowionej deklaracji „Just Culture”, która w oryginalnej wersji była przyjęta 20 października 2015 r. Jednocześnie zachęcał wszystkie podmioty lotnicze do podpisania zmodyfikowanego dokumentu, którego założeniem jest potwierdzenie woli budowania kultury bezpieczeństwa we własnych strukturach.

Kultura sprawiedliwego traktowania tzw. „Just Culture” to wszelkie działania prowadzące do podniesienia świadomości z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, mające na celu zwiększenie liczby zgłaszanych zdarzeń w ramach zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych. Zakłada się bowiem, że ludzie popełniali i będą popełniać błędy, jednak istotne jest, żeby przyznawali się do nich, gdyż dzięki temu przyczyniają się do usprawnienia procedur mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotniczego. "Just Culture" gwarantowana jest poprzez regulacje prawne, a wspierana jest praktycznymi działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości i odpowiedzialności z zakresu bezpieczeństwa. (źródło: www.ulc.gov.pl)