Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Autor: J.Krzysik
2015-08-18
Agnieszka Królikowska - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Agnieszka Królikowska - Generalny Inspektor...

Ministerstwo Finansów informuje w swoim komunikacie, że GIIF nie wystawia potwierdzeń zgodności działalności gospodarczej z prawem.

Poniżej komunikat Ministerstwa Finansów:

W związku z otrzymanymi informacjami o dokumentach rzekomo wystawionych w imieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej uprzejmie informujemy, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej ani żaden z pracowników Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów nie wystawia pisemnych potwierdzeń zgodności prowadzonej działalności gospodarczej czy zawartych umów cywilnoprawnych z prawem, ani też nie informuje osób prywatnych o tym, czy taka działalność gospodarcza lub umowa cywilnoprawna nie jest sprzeczna z prawem albo nosi znamiona czynu zabronionego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie wydaje postanowień dotyczących wystawiania „tytułów wykonawczych do zakończenia postępowania w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości" w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej czy zawartych umów cywilnoprawnych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie wystawia także żadnych postanowień dotyczących odblokowania rachunków czy też zwalniania jakichkolwiek depozytów ani też nie wystawia zleceń dla NBP czy banków komercyjnych dotyczących przekazywania środków zgromadzonych na zablokowanych rachunkach lub w jakichkolwiek depozytach. Żadne z powyższych postanowień czy zleceń nie są też wydawane w jego imieniu przez pracowników Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości celowy jest kontakt z Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną (na adres: ) lub telefonicznie – pod numerem (22) 694 30 60.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów