Komisja Europejska znowu podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

Autor: Marta Sanocka
2018-05-07

Komisja Europejska znowu podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska oszacowała dla Polski wzrost PKB w 2018 roku na poziomie 3,8%. W opublikowanej kilka dni temu prognozie podniesiono jednak tę wartość do 4,3%, przewidując jednocześnie, że w 2019 roku PKB wzrośnie do 3,7%, a nie jak wcześniej zakładano do 3,4%.

W prognozie dla Polski opublikowanej 3 maja br. Komisja Europejska jako główne czynniki wzrostu gospodarczego w naszym kraju podała konsumpcję prywatną, szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów oraz unijne fundusze strukturalne.

Jak przewidują twórcy prognozy, wzrost konsumpcji indywidualnej zacznie maleć z 4,1% w 2018 roku do 3,4% w 2019 roku. Wynik ten można jednak nadal uznać za wysoki, dzięki wzrostowi płac oraz wysokiemu zaufaniu konsumentów. Na ożywienie inwestycji publicznych w naszym kraju nadal duży wpływ będą miały środki z Unii Europejskiej. Wzrastać mają także inwestycje prywatne, dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych, solidnych perspektyw popytu oraz niskich stóp procentowych. Czynnikiem, który może wpłynąć hamująco na wzrost inwestycji, mogą być jednak coraz większe braki w zakresie wykwalifikowanej siły roboczej.

Według raportu bezrobocie będzie sukcesywnie spadało z 4,9% w 2017 roku na 4,1% w 2018 roku do 3,9% w 2019 roku. Efektem tego malejącego bezrobocia ma być przyspieszenie wzrostu płac.

Komisja Europejska zauważyła także że na początku 2018 roku inflacja w naszym kraju spadła z poziomu 1,6% do 1,3%. Stało się tak dzięki zmniejszeniu dynamiki wzrostu cen żywności, energii oraz opłat za usługi finansowe. Eksperci szacują jednak, że ogólnie w obecnym roku, tak jak i w następnym wzrośnie, osiągając poziom 2,5%. Stanie się tak na skutek wzrostu płac oraz przewidywanego wzmocnienia kursu złotego w stosunku do euro, co w pewnym stopniu może jednak zbilansować wzrost cen.

Majowy raport Komisji Europejskiej objął wiele innych krajów. Poza Polską prognozy wzrostu PKB poprawiono także dla Irlandii aż o 1,8%, Malty o 0,9% oraz Słowenii i Turcji o 0,7%. Polska znalazła się, wraz z Estonią, na 5 miejscu w tym rankingu z jak już wspomniano, prognozą podwyższona o 0,5%. W zestawieniu znalazła się także m.in. Grecja, dla której prognozy pogorszyły się z 2,5% do 1,9%.

 

źródło: PAP