Kolejne dotacje na innowacje w ramach programu HORYZONT 2020 – rozdane

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-01-12

9 stycznia 2015 Komisja Europejska przedstawiła wyniki naboru wniosków w ramach Programu Horyzont 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  tzw. SME Instrument. 275 innowacyjnych MŚP znalazło się na liście beneficjentów, do uzyskania w sumie 117 mln euro dotacji w ramach programu Horyzont 2020. Niestety dla polskich firm wyniki te nie były pozytywne.

 

Program Horyzont SME Instrument, to mechanizm finansowania bardzo innowacyjnych projektów, które realizowane są przez firmy MŚP z całej Europy jak i państw stowarzyszonych w H2020. Program składa się z trzech niezależnych faz. Do tej pory nabory wniosków dotyczyły dwóch faz. W ramach pierwszej fazy SME Instrument, można było pozyskać 50 000 euro grantu na wykonanie studium wykonalności projektu, w drugiej  fazie firmy mogły otrzymać od 0,5 do 2,5 mln euro dotacji na sfinansowanie badań i rozwoju produktu.

 

Do wrześniowego konkursu  w ramach 1 fazy SME Instrument przystąpiło ok. 2 tyś. firm z całej Europy, dotację uzyskało 178 projektów. Z Polski, pomimo zgłoszenia 65 aplikacji, dotacji nie pozyskała żadna firma.

Nabór do drugiej fazy SME Instrument trwał do 9 października 2014r., w ramach którego startowało ok. 785 firm. Wśród 79 firm, które otrzymały dotacje, znalazły się tyko dwie polskie firmy - OptiNav i SKA - tworzące konsorcjum. Wspólnie realizują one projekt „First European System for Active Debris Removal with Nets”, dotyczący oprogramowania do kosmicznej śmieciarki, czyli urządzenia, które posprząta orbitę okołoziemską z latających tam śmieci. Na realizację tego projektu, w ramach programu Horyzont 2020, firmy te otrzymały wsparcie o wartości 0,6 mln euro.

Nie jest to jednak dobry wynik dla polskich firm. Jak się okazuje Polska plasuje się na szarym końcu na mapie innowacyjności w Europie.

Państwa, które otrzymały największe wsparcie na innowacje w ramach Horyzont 2020 to: Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Niemcy i Irlandia. Przed Polską plasują się również kraje regionu tj. Węgry, Słowenia czy Estonia.

 

Budżet programu Horyzont 2020 dla MŚP w latach 2014-2020, to 3 mld euro, wydaje się więc, że jest jeszcze spora szansa na pozyskanie dotacji przez polskie przedsiębiorstwa. Program ten powinien być szczególnie interesujący dla firm, które skorzystały lub zamierzały skorzystać z dotacji, w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub dotacji na prace B+R w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw na lata 2007-2013.

 

Źródło: ec.europa.eu